T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SİİRT / MERKEZ - Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

GÖKYÜZÜNDEN GÖNÜL BAHÇEMİZE DAMLA DAMLA YAĞAN ESMAÜL HÜSNA

 

Esmaül Hüsna Nedir?

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

 

ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren

EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren

EL- GAFFAR: Marifeti çok olan

EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen

EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan

EL-BASIT: Açan genişleten

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten

EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan

EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören

EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren

EL- ADL: Çok adaletli

EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran

EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan 

EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen

EL-AZİM: Azameti pek büyük 

EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok 

EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan 

EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek

EL-KEBİR: Çok büyük en büyük 

EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan 

EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren

EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen

EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi

EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan

ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten

EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen

EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş

EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan

EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan

EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan

EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran

EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren

EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü 

EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan

EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan 

EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen 

EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen 

EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan 

EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen

EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren

EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan

EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen

EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan

EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan

EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan

ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer 

EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan

EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan

EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

EL-AHİR: Son anlamına gelen

EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen 

EL-BATIN: Her şeyden gizli 

EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden

EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden 

ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden 

EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran 

EL-AFÜVV: Çok affeden 

ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen

MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan 

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen 

EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan

EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren 

EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren

EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan

ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran

ES-SABUR: Çok sabırlı 

 

 "Anladım işi, sanat Allah´ı aramakmış;

Marifet bu, gerisi yanlız çelik çomakmış."   

                                   Necip Fazıl Kısakürek

 

       Okulumuzda strafor üzerine ışıklandırma yöntemi ile Esmaül Hüsna Bahçesi oluşturuldu.Gökyüzünden damla damla gönüllere  yağan Allah´ın Esması okul duvarımıza renk kattı.Bu çalışma okulumuzun en üst kat duvarlarına nakşedilip görenlerin ilgi odağı oldu. Katkılarından dolayı Okulumuz resim öğretmenine ve birlikte çalıştığı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 


08-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-201708-06-2017

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 08.06.2017 - Güncelleme: 08.06.2017 11:39 - Görüntülenme: 2106
Kaynak:
  Beğen | 11  kişi beğendi